Aktuality

Comments are off

Péče o dřeviny v Praze 13 – 1

Po posledním článku, kdy jsem se poměrně kriticky vyjadřoval ke stavu dřevin v naší městské části, musím tentokráte radnici pochválit. Na řadě míst došlo k odstranění mrtvých dřevin a k nové výsadbě, došlo i k prořezání některých starých proschlých stromů a ač je zde stále ještě spoustu práce, je vidět, že se zelení někdo poměrně intenzivně zabývá.
Comments are off

Začátek období vegetačního klidu

Od 1.11. začne období vegetačního klidu. Vzhledem k různým nadmořským výškám může toto období někde začínat již od 1.10. – je logické, že podzimní počasí bude vypadat jinak např. v Jizerských horách a jinak v Polabí. Pokud máte vydané povolení ke kácení, je tam datum vždy uveden a neměli byste tak mít žádné pochyby, kdy můžete s kácením stromu začít. Pokud kácíte stromy, na něž se povolovací povinnost nevztahuje, můžete je dle zákona kácet kdykoli během roku, ale s ohledem na přírodu a její drobné obyvatele je přeci jen lepší, počkáte -li na období vegetačního klidu. Pouze tehdy si můžete být jisti, že nevyrušíte nějaké ptáky při hnízdění nebo nerozmačkáte vzácné bezobratlé. Toto období trvá až do 31.3., ale pokud potřebujete vyřídit povolení ke kácení,...
Learn More
Comments are off

Péče o dřeviny v Praze 13

V tomto článku bych se chtěl trochu pověnovat péči o dřeviny v naší části Prahy, Praze 13. Ačkoli se jedná o sídliště, je zde poměrně dost zeleně a čas od času zde proběhne nějaká údržba. Nemyslím zrovna sekání trávy, to zde probíhá pravidelně, ale například výsadba nových dřevin. Bohužel zde již nějaké ty nedostatky shledávám, jednak ve frekvenci obměňování starých dřevin za nové a zejména pak v následné péči. Je jisté, že odborná péče o stromy není nejlevnější, ale vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na stromy z důvodu klimatických změn jako je málo srážek a stoupající teplota, je důležité udržet vzrostlé stromy v dobré kondici a nově vysazeným pomoci tento stres překonat. Při pravidelné péči o dřeviny bychom pak nemuseli vídat mrtvé stromy podél cest,...
Learn More
Comments are off

Nekróza jasanů

V posledních letech se zejména na vlhčích stanovištích můžeme setkávat s nekrózou jasanů. Jedná se o houbové onemocnění, které způsobuje drobná houbička voskovička jasanová. Vzhledem k tomu, že je jasan v naší krajině významným zástupcem listnatých stromů, je vhodné tomuto problému věnovat pozornost. Jak se choroba projevuje? Choroba se projevuje hnědnutím nebo černáním listů a jejich následným předčasným opadem vrcholí koncem léta(srpen-září) a může dojít k úplnému odlistění. U mladých výhonů se nekróza projevuje stejně, tj. hnědnutím až černáním a časem může dojít k jejich uschnutí. Jak se dá proti chorobě postupovat? Vzhledem k tomu, že houba přezimuje v pletivech výhonů a v opadaném listí, doporučuje se provést zdravotní řez, při kterém dojde k odstranění zasažených částí. Ty je pak vhodné spálit. Stejně tak listí,...
Learn More