Drobné stavební a zednické práce

index > Drobné stavební a zednické práce

Drobné stavební a zednické práce


Do této kategorie prací můžeme zařadit v podstatě všechny práce spojené s opravou fasády počínaje oklepáním nesoudržných částí fasády, přes opravu těchto ploch až po provedení finální povrchové úpravy včetně
nátěru. Dále sem můžeme zahrnout např. opravy komínových těles, ať už se jedná o spárování nebo kompletní opravu omítky.

Z lana jsme schopni provádět v podstatě všechny úkony. Díry po opadané omítce zpenetrujeme, nově zahodíme a provedeme povrchovou úpravu, ať už jde o štukování, „mlejnkování“ nebo nanesení točené či drásané
omítkoviny. Samozřejmě je důležité zvážit rozsah opravovaných ploch a podle toho se rozhodnout, jestli je lepší provést práci pomocí horolezecké techniky, plošiny nebo lešení.


Galerie