Oprava dilatační spáry: Praha

Client Správa kolejí
Location Praha 4
Scope Of Work Oprava spár
Schedule 2018
Architect Petr Louda

Project Detail

Na pražském jižním městě jsme bylo potřeba opravit dilatační spáru, kterou zatékalo do několika pater panelového domu. Nejprve bylo potřeba sundat staré oplechování, poté spáru zbavit starých těsnících hmot a zpenetrovat a následně již došlo k vyplnění spáry novým izolantem a tmelem a následnému překrytí novým oplechováním.