Montáže a instalace reklam

index > Montáže a instalace reklam

 

Montáže a instalace reklam

Potřebujete se zviditelnit a nechali jste si vyrobit reklamní poutač? Potřebujete ho pověsit, ale nevíte jak? Neváhejte se na nás obrátit. Na základě prohlídky vyhodnotíme nejlepší způsob ukotvení a následně vše zrealizujeme. Nejčastěji se montují reklamní plachty, které se pomocí gumolana připevňují do předem vytvořeného nosného rámu. Ten je zpravidla zhotoven z kotev a ocelového lanka.

Doporučujeme nás kontaktovat již před samotným zadáním reklamního poutače do výroby. Konzultace a cenová nabídka jsou zdarma. Předejde se tak případným problémům při montážích. Často se nám stává, že vyrobená plachta přesně kopíruje rozměr fasády, případně prostoru mezi okny, díky čemuž nezbývá prostor na montáž nosného rámu. Vyvěšení takovéto plachty je pak velmi problematické a je-li vůbec proveditelné, výsledek nemusí být 100%.
Nezbývá-li totiž dostatek prostoru mezi nosným rámem a plachtou samotnou, není možné ji dostatečně vypnout a vyhnout se tak nevzhledným „faldům a vlnám“.