Najdete nás také na sociálních sítích

Shazování a odklízení sněhu

Ačkoliv jsou poslední zimy spojené spíše s nedostatkem sněhu, zejména pak v Praze, je dobré mít na paměti, že za případné škody a zranění způsobená pádem sněhu nebo ledu ze střechy zodpovídá majitel nemovitosti. Samozřejmě se objeví situace, kdy se škodám zabránit nedá, například když se oddělí celá sněhová vrstva od střechy a sjede dolů v podobě malé laviny. Z tohoto důvodu je lepší těmto situacím předcházet a provést očištění střechy včas.

My Vám s tímto problémem můžeme pomoci a zajistit kontrolované shazování sněhu ze střechy. Rovněž jsme schopni zajistit montáž sněhových zábran, které do budoucna tento problém mohou eliminovat.

Nejen pád sněhu a ledu Vás však mohou v zimních měsících zaskočit. Poměrně časté bývá i zamrzání okapů a svodů. Voda odtávající na teplejší střeše zamrzá v okapních žlabech a svodech a může zapříčinit jejich úplné ucpání. Přijde-li pak obleva, problém je na světě. Voda stékající ze střechy nemá kudy odtékat, dojde k přetékání v nejnižším místě žlabu nebo ve spojích svodů a následnému poškození říms a fasády domu. I tady Vám rádi pomůžeme. Opatrně se spustíme k problémovému místu a pomocí soli a horké vody Váš okap opět zprůchodníme.