Shazování a odklízení sněhu

Sníh a led na střeše – kdo je zodpovědný za škody?

Ačkoliv jsou poslední zimy spojené spíše s nedostatkem sněhu, zejména pak v Praze, je dobré mít na paměti, že za případné škody a zranění způsobená pádem sněhu nebo ledu ze střechy zodpovídá majitel nemovitosti. Samozřejmě se objeví situace, kdy se škodám zabránit nedá, například když se oddělí celá sněhová vrstva od střechy a sjede dolů v podobě malé laviny. Z tohoto důvodu je lepší těmto situacím předcházet a provést očištění střechy včas.

Shazování sněhu

My Vám s tímto problémem můžeme pomoci a zajistit kontrolované shazování sněhu ze střechy.  Naši pracovníci se na střeše zajistí a opatrně shazují sníh ze střechy na chodník.

Úklid sněhu z chodníku

Vzhledem k tomu, že v Praze bývají ulice plné parkujících aut, na něž může sníh a led ze střechy padat, klademe klademe důraz i na práce na chodníku. Kvůli maximální možné eliminaci škod přikrýváme ohrožených aut je přikrýváme matracemi. Zajištění prostoru výstražnou páskou a pozemním pracovníkem je samozřejmostí. Váš chodník se po dokončení prací snažíme vyčistit vždy co nejlépe. Zpravidla je tak výsledek výrazně lepší než byl předchozí stav.

 

Nejen pád sněhu a ledu Vás však mohou v zimních měsících zaskočit. Poměrně časté bývá i zamrzání okapů a svodů. Voda odtávající na teplejší střeše zamrzá v okapních žlabech a svodech a může zapříčinit jejich úplné ucpání. Přijde-li pak obleva, problém je na světě. Voda stékající ze střechy nemá kudy odtékat, dojde k přetékání v nejnižším místě žlabu nebo ve spojích svodů a následnému poškození říms a fasády domu. I tady Vám rádi pomůžeme. Opatrně se spustíme k problémovému místu a pomocí soli a horké vody Váš okap opět zprůchodníme.

Jak se vyhnout těmto problémům?

Nejčastější příčinou pádu sněhu ze střechy je absence adekvátních sněhových zábran. Často se setkáváme s tím, že jsou sice na střechách nainstalovány sněhové háky, ale nad okapním žlabem pak již chybí protisněhová mříž. Přitom ta by v žádném případě chybět neměla, minimálně pak na straně chodníku či ulice. Pokud totiž dojde k uvolnění masy sněhu, háky ji maximálně trochu načechrají, ale nezastaví. Celá „lavina“ pak může přejet přes plný žlab a spadnout na chodník či na přilehlou komunikaci. Tam pak hrozí škody na zdraví či majetku.

Nejlepším řešením je nainstalovat sněhové zábrany v kombinaci, tj.sněhové háky a protisněhovou mříž, ideálně pak doplnit s rozmražováním žlabu. To zajistí Vaši nemovitost nejen před škodami vzniklými pádem sněhu ze střechy, ale i před případným zatékáním po zamrznutí žlabu a následné oblevě. Jsme schopni zajistit kompletní montáž sněhových zábran, které budou pád velkých kusů sněhu a ledu ze střechy eliminovat.