Opravy panelových domů

Opravy panelových domů můžeme rozdělit do dvou skupin podle skladby fasády. Na zateplené a nezateplené.

Nezateplené domy

U nezateplených paneláků se nejčastěji opravují spáry mezi panely. Díky neustálému drobnému pohybu panelů a stárnutí tmelu, který tím ztrácí svoji pružnost, dochází ke vzniku trhlin, které se postupně zvětšují a při dešti může docházet k zatékání vody, která se pak labyrintem spár dokáže dostat na vzdálenost i několika pater a způsobit škody v bytech. Z tohoto důvodu je nutné jednou za čas provést opravu. Ta spočívá buď v odstranění starého tmelu a jeho nahrazení novým nebo překrytím stávajících spár silkonovými pásy.

Oprava spár tmelem

V prvním případě je potřeba vytrhat nebo vyřezat starý tmel včetně dilatačních výplní, důkladně očistit okraje spár a ideálně je napenetrovat. Penetrování se provádí v závislosti na původním složení tmelu buď roztokem těsnícího tmelu, nebo, v případě, že odstraněný tmel byl mastný, syntetickým lakem. To zajistí dokonalé přilnutí nového tmelu k okrajům spáry. Po zaschnutí penetrace vyplňujeme dilatační spáry buď mirelonovými provazci nebo v horším případě polyuretanovou pěnou. Tu po vytvrzení musíme ještě oříznout. Tyto dilatační výplně nám umožňují nanést do spáry ideální množství tmelu, neboť na určitou šíři spáry je potřeba přesná vrstva tmelu – tu uvádí výrobce na svých produktech. Tmel do spáry nanášíme zpravidla pomocí špachtlí, následná povrchová úprava je provedena pomocí štětce a roztoku vody a tmelu.

Tmel je přetíratelný, takže je možné, v případě zájmu, spáry natřít do Vámi zvoleného odstínu. Na tyto nátěry se používá speciální elastická barva, která pomůže prodloužit životnost tmelu.

Oprava spár silikonovými pásy

V případě použití silikonových pásů nedochází k odstranění stávajícího tmelu. Speciální penetrací se penetruje podklad v šíři použitých silikonových pásů, které se následně lepí tak, aby zakryly spáru i s přesahem. Někdy se obě metody kombinují, takže se jednak vymění tmel a spáry se ještě překryjí silikonovými pásy. Silikonové pásy jsou k dostání v několika barevných odstínech.

Zateplené domy

U zateplených panelových domů se nejčastěji opravují díry vyklované datlovitými ptáky nebo trhliny ve svrchní vrstvě zateplovacího pláště. Ty se zpravidla vyplňují akrylovým tmelem a následně přetírají. Více o opravách děr vyklovaných ptáky se dozvíte zde.