Najdete nás také na sociálních sítích

Aktuality

Comments are off

Konec období vegetačního klidu

Dnem 31.3. končí období vegetačního klidu a až na výjimky, přesně specifikované v zákone o ochraně přírody, je zákázáno kácení stromů. Naopak nastává vhodná doba zejména pro zdravotní řez stromů, neboť v období vegetace snadno poznáme odumřelé větve, ale je možno provádět i další druhy řezů. Je samozřejmě nutné přihlédnout k možnosti hnízdění ptactva – v případě, že nějaké hnízdo v koruně objevíte, počkejte s řezy do ukončení hnízdění(zpravidla během léta). Plánujete- li kácení stromu a nemáte vyřízeno povolení ke kácení, využijte toto období k jeho zajištění. Předejdete tím tak zbytečnému shonu v období vegetačního klidu, kdy na vyřízení povolení můžete v některých případech čekat až 90 dní.
Comments are off

Opravy zateplených fasád poškozených ptáky

Máte zateplenou fasádu poškozenou ptáky? Přemýšlíte o její opravě? Důležité je před plánovanou opravou vzít v potaz několik proměnných, které mohou termín opravy posunout v řádu dní až měsíců. Rozhodnete-li se pro opravu během zimních měsíců, je nutné myslet na to, že během opravy nesmí teplota klesnout pod bod mrazu. Teplejší zimy posledních let, zejména pak v Praze umožňují najít i během tohoto období nějaký ten den, kdy je možné opravy provést, ale v zásadě to není nejvhodnější období, neboť je nutné pružně reagovat na předpověď počasí a není možné termín opravy stanovit s předstihem větším než dva dny. Rovněž jaro může přinést komplikace, a to v podobě hnízdících živočichů, pro které se díry v zateplených fasádách stávají ideálním útočištěm pro vyvedení mladých. Jedná se...
Learn More
Comments are off

Péče o dřeviny v Praze 13 – 1

Po posledním článku, kdy jsem se poměrně kriticky vyjadřoval ke stavu dřevin v naší městské části, musím tentokráte radnici pochválit. Na řadě míst došlo k odstranění mrtvých dřevin a k nové výsadbě, došlo i k prořezání některých starých proschlých stromů a ač je zde stále ještě spoustu práce, je vidět, že se zelení někdo poměrně intenzivně zabývá.
Comments are off

Začátek období vegetačního klidu

Od 1.11. začne období vegetačního klidu. Vzhledem k různým nadmořským výškám může toto období někde začínat již od 1.10. – je logické, že podzimní počasí bude vypadat jinak např. v Jizerských horách a jinak v Polabí. Pokud máte vydané povolení ke kácení, je tam datum vždy uveden a neměli byste tak mít žádné pochyby, kdy můžete s kácením stromu začít. Pokud kácíte stromy, na něž se povolovací povinnost nevztahuje, můžete je dle zákona kácet kdykoli během roku, ale s ohledem na přírodu a její drobné obyvatele je přeci jen lepší, počkáte -li na období vegetačního klidu. Pouze tehdy si můžete být jisti, že nevyrušíte nějaké ptáky při hnízdění nebo nerozmačkáte vzácné bezobratlé. Toto období trvá až do 31.3., ale pokud potřebujete vyřídit povolení ke kácení,...
Learn More
Comments are off

Péče o dřeviny v Praze 13

V tomto článku bych se chtěl trochu pověnovat péči o dřeviny v naší části Prahy, Praze 13. Ačkoli se jedná o sídliště, je zde poměrně dost zeleně a čas od času zde proběhne nějaká údržba. Nemyslím zrovna sekání trávy, to zde probíhá pravidelně, ale například výsadba nových dřevin. Bohužel zde již nějaké ty nedostatky shledávám, jednak ve frekvenci obměňování starých dřevin za nové a zejména pak v následné péči. Je jisté, že odborná péče o stromy není nejlevnější, ale vzhledem ke zvyšujícím se nárokům na stromy z důvodu klimatických změn jako je málo srážek a stoupající teplota, je důležité udržet vzrostlé stromy v dobré kondici a nově vysazeným pomoci tento stres překonat. Při pravidelné péči o dřeviny bychom pak nemuseli vídat mrtvé stromy podél cest,...
Learn More