Rizika bez rizika

Výškové práce a arboristika.
pokácené stromy

Jak a kdy se smí kácet stromy? A existují nějaké výjimky?

Kácení stromu se může zprvu zdát jako poměrně jednoduchá záležitost, na níž se toho příliš moc pokazit nedá. Zdání ale může zásadně klamat a kácení stromů se mimo jiné řídí souborem pravidel, vyhlášek a potřeb, s nimiž běžní smrtelníci mnohdy neumí nakládat.

Vegetační období a co to znamená pro kácení stromů?

Vegetační období je biologický pojem převzatý do právní ústavy. Jedná se o období, kdy jsou stromy a keře v plném sezonním rozkvětu. S tím je spojená i jejich schopnost množení se pomocí výtrusů a semínek, nevyjímaje i práci včel a dalšího důležitého hmyzu a ptactva.

Toto období je tak stanoveno jako speciální část roční doby, kdy jsou stromy proti kácení jednoduše chráněné.

Jako příklad se dá uvést vzrostlý dub na vašem pozemku. Pokud je tento dub už dospělým stromem, není jakkoliv napadený či nemocný a především neohrožuje vaše zdraví, tak jej smíte pokácet pouze v období vegetačního klidu, které se datuje k zimní části roku. Pro některé to může být komplikace. Proto existuje i soubor nařízení a výjimek pro usnadnění kácení.

les

Smysl vegetačního období a jak je stanoveno

Smyslem vegetačního období je jednoduše ochrana dřevin a celkově i přírody v době, kdy je v našich podmínkách to nejpříznivější počasí pro rozvoj života. Zpravidla se jedná o celé jaro a léto, k čemuž se přidává i část zimního a podzimního období. Samotný vývoj vegetace a počasí se bohužel nedá stanovit přesně na den podle našich potřeb, ale i tak je určený termín.

Kácení je povolené pouze v období vegetačního klidu, který nahrazuje právě již zmíněné vegetační období. Ten je stanovený od 1. listopadu do 31. března. Jedná se o termín doporučený, takže se smí kácet kdykoliv v tomto rozmezí bez jakéhokoliv postihu.

Aktuální zákon o kácení dřevin je stanoven v novele vyhlášky o kácení dřevin s označením 189/2013. Ten se ale může změnit, a proto je dobré občas ověřovat informace na stránkách ministerstva životního prostředí či u správy lesů České republiky. Stromy chráněné tímto zákonem musí spadat do výškové kategorie vyšších než dvou metrů, takže pokud se jedná o drobné stromky a náletové porosty, tak je není problém likvidovat kdykoliv během sezony podle vašich potřeb.

Pro kácení stromů ve vegetačním období existují i výjimky

Kácení stromů ve vegetačním období lze realizovat v případě, že stromy splňují některá kritéria pro udělení výjimky. Jedním z těchto kritérií jsou případy, kdy je strom jakkoliv napadený či nemocný. Jakmile ztrácí stabilitu a může kdykoliv spadnout či je dokonce napadený kůrovcem a podobnými škůdci, tak je jeho kácení i ve vegetačním období povoleno.

Stejné pravidlo platí i pro stromy, které jsou jakýmkoliv způsobem nebezpečné svému okolí. Například vyhořelé stromy, stromy po úderu blesku či jakékoliv jiné stromy, co disponují nestabilitou a rizikem pádu tam, kde by mohly vzniknout újmy na majetku či zdraví a životech. Při podobných problémech lze požádat příslušné úřady o udělení výjimky. V případě akutní nouze lze strom s odvoláním na tyto dokazatelné skutečnosti porazit ihned.

jehlicnate-stromy

Kácení stromů přenechejte odborníkům

Kácení stromů pak samo o sobě není žádná legrace, a to dvojnásob ne v momentě, kdy máte k pokácení stromu jakékoliv závažné důvody. Málokdy se totiž kácí stromy zdravé a nezávadné a u těch, jakkoliv napadených či nemocných, je ohromné riziko neočekávaného vývoje při kácení. Stejné pravidlo platí i v momentě, kdy se pokoušíte kácet stromy, jež nespadají do výjimek stanovených zákonem pro kácení během vegetačního období. To je stanoveno na zimní měsíce, kdy nejsou ani zdaleka vhodné podmínky pro kácení dřevin amatérskými prostředky.

Vyplatí se tak s přihlédnutím na rizika poničení majetku či dokonce újmy na zdraví otočit na nás – tedy profesionální společnost, která se zabývá kácením a prořezem dřevitých porostů a stromů.

Poptat naše profesionální služby můžete na této stránce. Vyplňte nezávazný formulář, odešlete jej a my se pokusíme v co nejkratší době zpracovat a poslat cenovou nabídku.

Společnosti jako ta naše jsou unikátní i tím, že pracují jak v období sezonním, tak i mimo sezonním, což znamená období vegetační. Jakákoliv zátěž a rizika při kácení stromů jsou nepříjemnou okolností, kterou za vás my profesionálové bez potíží vyřešíme. Stejně nepříjemné ale umí být i dlouhé dokazování a shánění povolení k poražení dřevin, které za vás opět profesionální společnosti zařídí bez jakýchkoliv obtíží.

stromy

Na co si dát dále pozor

Některé dřeviny navíc mohou působit problémy, které nás v první chvíli rozhodně nenapadnou. Takovéto problémy může tvořit například blízká inženýrská síť ke stromu, který chcete kácet. Především kolem elektrických vedení totiž spadá široké okolí do takzvané ochranné zóny, v níž je problematické jakkoliv nakládat s prostředím, a především kácet stromy. Pro takové kácení je určena specifická metodika a je proto opět doporučeno obrátit se na odbornou pomoc.

Stejné nepříjemnosti mohou následovat i v případech, kdy kácíte stromy na svém pozemku poblíž stavby a musíte se vypořádat s reálným rizikem poškození vlastního majetku. A že už se spousta lidí přesvědčila o tom, kolika milionové škody dokáže způsobit strom spadený na špatnou stranu. I v těchto případech určitě stojí za zvážení, zdali ušetřené finance drobného charakteru stojí za podstoupené riziko.

Rozhodně tak stojí přezkoumání rizik za ztracení část. Jednoduché kácení menších porostů je věcí, která se dá realizovat i v případě nulových zkušeností a dostatečné šikovnosti. Pro jakékoliv větší prořezy stromů či dokonce jejich kácení je pak mnohem složitější práce a stojí tak za zvážení pomoc od profesionálních firem. Pamatujte, že neúspěšné pokácení může mít opravdu mnohem horší dopady než drobné nepříjemnosti.