Nátěry klempířských prvků

Čas od času je potřeba zkontrolovat stav klempířských prvků na Vašem domě. Nátěry slouží buď z hlediska ochranného nebo estetického. Zejména první případ je třeba nepodceňovat, neboť kvalitní nátěr dokáže výrazně prodloužit životnost železných prvků, ať již jde o ocelové konstrukce nebo třeba parapety.

Výe uvedené se týká i ocelových konstrukcí. Nabízíme kompletní provedení prací od očištění až po nátěr. Vždy se snažíme zvolit nejvhodnější řešení s ohledem na typ prováděných prací a možnosti okolního prostoru. Tam kde je možné využít čištění tlakovou vodou, využijeme ho, případně i s odmašťovací chemií. Tam kde to možné není, chopíme se ocelových kartáčů a hadrů s odmašťovačem.

Veškeré práce zajišťujeme za použití nejvhodnější a nejvýhodnější metody přístupu – z lana, z lešení nebo z plošiny. Vždy se snažíme maximálně eliminovat znečištění okolních ploch, ať již pomocí plachet nebo oblepovacích fólií.