Opravy a čištění fasád – Praha

Oprava zděné a zateplené fasády

U každé fasády dochází vlivem stárnutí a povětrnostních podmínek k degradaci povrchové vrstvy. Ta se může projevovat různě, u zděných a zateplených fasády zejména ztrátou sytosti barev, zprašováním svrchní vrstvy nebo rozvojem růstu řas a plísní. První dva problémy je ideální řešit již při prvotním nátěru. Volbou kvalitních barev s garantovanou odolností proti UV záření můžete zajistit pěkný vzhled a prodloužení životnosti fasády na Vašem domě. Usazování atmosférických nečistost  je přirozený proces a možnosti jejich odstranění je zpravidla potřeba nejdříve vyzkoušet, neboť ne vždy je možné tyto nečistoty z fasády dostat, aniž by došlo k jejímu poškození. V takovém případě bývá nutné fasádu znovu přetřít. Samostatnou kapitolou pak zůstává usazování atmosférických nečistot v pavučinkách. Díky možnostem práce z lana není nutné stavět lešení, které je zejména u panelových domů spojené s vyššími náklady.

Fasády plechové

U fasád ze sendvičových panelů, jejichž vnější vrstva je tvořena plechem se jedná zejména o růst řas a plísní. K usazování atmosférických nečistost je třeba ještě přidat proces oxidace a působení různých kyselin, zejména u přirozených povrchů, tj. povrchů neošetřených barvou. Různé nečistoty mají různé PH a některé, jako třeba ptačí trus způsobí po jeho odstranění to, že v jeho původním místě vznikne svtětlejší, vyleptaný flek. Jiný případ je oxidace, kdy podobně jako u reznutí železa dochází k degradaci povrchu lokálně, vznikají tak různé „výkvěty“ nebo „mapy“. Ty již mytím odstranit nelze. Při výběru metody mytí se snažíme vybrat co nejúčinnější a zároveň nejekonomičtější způsob. Volba metody se odvíjí od typu znečištění a přístupu. Myjeme jak za použití plošin, tak ze země pomocí teleskopických košťat. Zvládání horolezecká metody je v našem případě samozřejmostí.

Ztráta barevnosti

Objevuje se zejména na stranách vystavených slunečnímu záření. Pokud dojde ke ztrátě barevnosti Vaší fasády, jediným řešením je, ji znovu natřít. Pokud bude povrch soudržný, bude stačit fasádu opláchnout tlakovou vodou a znovu natřít. Výběr barev můžete provést dle vzorkovníku, případně Vám u několika Vámi zvolených odstínů můžeme zajistit namíchání vzorku a natření na část fasády. Nejlépe pak uvidíte, jak bude barva ve skutečnosti vypadat.

Zprašování

Dnes se vyskytuje ojediněle, zpravidla bývá spojené s užitím nekvalitních barev v minulosti, kdy barvy ještě nebyly odolné proti UV záření. V tomto případě bude potřeba Vaši fasádu nejprve umýt a před samotným nátěrem ještě zpenetrovat, aby došlo ke zpevnění podkladu. Pokud Vám barva zprašuje, uvidíte, jak bude voda při mytí zbarvena.

Napadení řasami a plísněmi

Vyskytuje se zejména na severních stranách domů a u vyústění odvětrávacích trubek či šachet, kde se kvůli absenci slunečního záření déle drží vlhkost, která je pro růst řas a plísní důležitá. Tomuto problému můžete předcházet, stejně jako proti ztrátě barevnosti, již při výběru barev. Většina výrobců dnes dodává barvy s příměsí biocidního přípravku, který oddálí napadení Vaší fasády mikroorganismy. Výrobci udávají různou životnost toho systému, dá se však poměrně snadno udržovat pomocí aplikace biocidního postřiku. Ten je bezbarvý a zajistí ochranu před řasami a plísněni na několik let. Napadená fasáda se pozná velmi snadno, řasy tvoří zelené fleky a plísně černé. Některé fasády jsou již velmi znečištěné, zde je pak potřeba postupovat následovně. Nejprve se fasáda postříká biocidním přípravkem, který nežádoucí mikroorganismy zahubí, následně se fasáda umyje a dle výsledku se buď postříká preventivním prostředkem proti řasám a plísním nebo se natře barvou s příměsí tohoto přípravku.

Výskyt pavučinek na fasádách

Původcem malých pavučinek na fasádách je drobný pavouček cedivečka zápřední. Člověku není nijak nebezpečná, ale její „obydlí“ fasádu poškozují esteticky. Do pavučinek se postupem času usazuje prach a jiné nečistoty, což ve výsledku vytvoří nehezké šedivé skvrny. Běžnější výskyt pavoučků je na světlejších fasádách zhruba do úrovně 2-3 podlaží, více pak u římsiček a jiných ozdobných prvků a rovněž u zdrojů osvětlení. Není to však pravidlem a často tak  vidíme pavučinky i na tmavších fasádách a po celé ploše. Vzhledem k rychlému rozmnožovacímu cyklu těchto živočichů bývá chemické ošetřování fasád z dlouhodobého hlediska málo účinné. Aby mělo nějaký význam, muselo by být v letní sezóně prováděno v podstatě každý týden, což by bylo i ekonomicky poměrně náročné. Nejlepším řešením je tak asi občasné šetrné očištění fasády. Pavučinky lze buď odstranit luxem, což zajistí i likvidaci většiny jejich „obyvatelů“ nebo ometení jemným kartáčem.