Mytí oken a skleněných budov

Mytí oken horolezeckou technikou

Jedná se o takové mytí, jaké znáte z domova, voda se saponátem, rozmývák a stěrka. Jediný rozdíl je v tom, že mytí probíhá zvenku. Není tedy nutné jakýkoliv přístup do vnitřních částí budovy (kanceláře, byty), pouze průchod na střechu. Tento druh mytí se uplatní zejména u vyšších budov nebo u budov s více okny nad sebou.

Jak probíhá mytí horolezeckou technikou ?

Pracovníci si nejprve na střeše připraví lana, do kterých si s sebou vezmou vše potřebné k mytí. Poté, zavěšeni na laně, se postupně spouští dolů a myjí okna.

Když se umyjí všechna okna v daném sloupci, pracovníci sjedou na zem, vymění si vodu za čistou, vrátí se na střechu, převáží si lana na další sloupec oken, a tak pořád dokola, dokud nejsou umyta všechna okna.

 

Co budeme potřebovat od Vás?

Nejprve budeme potřebovat vidět plochy, které se budou mýt a střechu, abychom zjistili možnosti pro kotvení lan. Na základě prohlídky vyhodnotíme, který způsob mytí bude efektivnější. Často se jedná o kombinaci obou druhů mytí. V případě mytí horolezeckou technikou tedy budeme potřebovat zajistit klíče od všech dveří, kterými budeme muset procházet, přístup na střechu a přístup k vodě (úklidová místnost, kohoutek apod.) U mytí demineralizovanou vodou pak připojení k vodovodnímu řad (kohoutek) – dostatek hadic máme.

Důležité je domluvit po dobu mytí uzavření oken v celém objektu, případně po domluvě s námi můžeme postupně koordinovat podle toho, kde bude mytí aktuálně probíhat.

Mytí oken demineralizovanou vodou

Jedná se o mytí oken ze země pomocí teleskopických košťat, do kterých je čerpána demineralizovaná voda.

Mytí oken demineralizovanou vodou stejně jako klasické mytí probíhá bez nutnosti přístupu do vnitřních částí budovy (kanceláře, byty) a obejde se i bez přístupu na střechu. Tento druh mytí je vhodnější pro nižší budovy s větším počtem oken vedle sebe.

 

Jak probíhá mytí demineralizovanou vodou ?

Jak už je výše uvedeno, k mytí pomocí demineralizované vody se používají speciální teleskopická košťata, do kterých je čerpána demineralizovaná voda. Pracovník ze země postupně myje okna, nikoli však ve sloupcích, jak je tomu při mytí horolezeckou technikou, ale v řadách, tak aby se po domytí jedné řady oken mohla začít mýt řada oken pod nimi a nestékala na ně z vrchu voda, která by mohla již umytá okna znečistit. Dosah košťat je až do výšek kolem 20m. Demineralizovaná voda je zbavena, stejně jako voda destilovaná, většiny minerálů. Jediný rozdíl je tedy v tom, že je na rozdíl od destilované vody získávána filtrací. U větších zakázek proto potřebujeme připojení k vodovodnímu řady, abychom zajistili dostatek demineralizované vody v průběhu celé akce.

Menší zakázky jsme schopni zajistit pomocí zásobní nádrže a připojení ke zdroji vody tak nepotřebujeme.Jedinečnost toho způsobu mytí spočívá právě v demineralizované vodě. Tím, že je zbavena všech minerálů, nezůstávají po jejím zaschnutí na oknech žádné zbytky (zaschlé kapky, stékance, šmouhy od stěrky). Tento způsob se dá využít i při mytí venkovních žaluzií – zde však potřebujeme vždy někoho, kdo nám s nimi bude manipulovat dle potřeby.

Okna nejprve omyjeme nahrubo, aby se špína namočila a při dalším pokusu se již dala smýt. V případě odolnějších nečistot přijde na řadu čistící“pad“. Jedná se o hrubou houbičku, která pomůže odstranit nečistoty typu pavoučí nebo holubí trus. Po druhém čištění oken je již jen spláchneme a necháme oschnout, v případě, že dojde k vytečení špinavé vody z rámů, umyjeme okna ještě jednou.