Rizika bez rizika

Výškové práce a arboristika.
Rizikové kácení stromů Praha

Co je rizikové kácení a kdy volat profesionály

Rizikové kácení stromů má svá přesná pravidla. Odborný pracovník vyleze do koruny stromu, kde jednotlivé větve a následně kmen odřezává po částech. V závislosti na prostoru kolem stromu jeho části buď shazuje nebo spouští dolů. 

Kdy se přistupuje k rizikovému kácení

Přemýšlíte, kdy je potřeba rizikové kácení? Postupné kácení stromů se většinou uskutečňuje tam, kde okolí nebo strom svými parametry neumožňuje složit celý strom běžným způsobem. Často se jedná o tyto situace: 

  • Strom je dutý a uvnitř hnije, 
  • strom je vychýlený mimo směr požadovaného pádu, 
  • skrze korunu stromu vede vysoké nebo jiné napětí, 
  • v blízkosti stromu stojí budova, na kterou je strom vychýlen, 
  • vlivem povětrnostních podmínek hrozí zřícení stromu a ohrožení majetku, zdraví nebo života obyvatel. 

Kdy není povolení potřeba

Povolení ke kácení dřevin nebudete vůbec potřebovat v některých situacích. Například pokud se jedná o strom s obvodem menším než 80 centimetrů, měřeno ve výšce 130 centimetrů nad zemí. 

Žádné povolení si nemusíte vyřizovat ani pokud se jedná o zapojené porosty dřevin, u kterých bude plocha kácených zapojených porostů dřevin menší než 40 m2

Povolení ke kácení stromu budete potřebovat i v zahradě. Jedinou výjimkou jsou stromy ovocné. K jejich odstranění žádné povolení nepotřebujete. Zahradou je myšlen pozemek u bytového domu nebo u rodinného domu, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti. Nejedná se tedy o zahrádkářskou osadu. 

Bude vás zajímat: Kácení dřevin mimo les: Co se smí a nesmí?

Jak to vidí legislativa

Stromy můžete pokácet v případě, že hrozí nebezpečí jejich pádu. Například během silného větru nebo deště. Vždy ale předem informujte příslušný úřad. 

V ostatních případech se řiďte platnou legislativou, a to konkrétně zákonem číslo 114/1992 Sb., ve kterém se hovoří o ochraně přírody a krajiny. Stromy byste neměli kácet v období vegetačního klidu. V tomto období byste mohli narušit přirozený život ptactva. 

Za období vegetačního klidu se podle zákona považuje období mezi prvním říjnem a posledním dnem březnového měsíce. Kdybychom se rozhodli pro kácení mimo období vegetačního klidu, je to možné pouze pokud by stromy bezprostředně ohrožovaly majetek nebo lidské zdraví či život. V opačném případě nám hrozí postih. 

Povolení orgánu ochrany přírody

Přemýšlíte, kdy je potřeba rizikové kácení? Pokud by se jednalo o odstraňování nebo ořez dřevin, je potřeba dodržet ještě jednu podmínku. Stromy, které mají v obvodu více než 80 centimetrů, měřeno ve výšce 130 centimetrů nad zemí, se mohou pokácet pouze na základě povolení orgánu ochrany přírody. 

Pokud nevíte, na koho se v této věci obrátit, kontaktujte zástupce své obce. Někdy je dokonce možné strom pokácet a příslušnému odboru tuto skutečnost nahlásit až dodatečně. 

Jaké úkony se pojí s rizikovým kácením dřevin

Už tedy víme, kdy je potřeba rizikové kácení. Ještě je ale třeba uvést jak se tato práce realizuje. Nejčastěji se jedná o postupné kácení stromů, kdy je v blízkosti přistavena plošina, nebo je nutné pracovat s motorovou pilou přímo na stromě. Kácení stromu tak často probíhá ve ztížených podmínkách, mnohdy je potřeba chytat dřevní hmotu do lan. Pro profesionální pracovníky arboristiky se vždy jedná o velkou výzvu, ale zároveň i velkou odpovědnost. 

Rizikové kácení raději přenechejte profesionálům

Přejete si zjistit, jaká bude cena za odstranění dřevin, které potřebujete pokácet nebo ořezat? Naše specializovaná firma Rizikabezrizika.cz se stará o všechny běžné výškové práce, kácení a prořezy stromů, ale také o další rizikové aktivity v okolí Prahy. Nezávazná poptávka vám umožní zjistit, kolik za práce zaplatíte. Arboristika je hlavní činností naší skupiny profesionálů.

Proč si na rizikové kácení vybrat naši firmu?

  • Máme pojištění odpovědnosti za škodu až do výše 5 000 000 Kč.
  • Naši profesionálové mají platné průkazy opravňující k výkonu prací ve výškách.
  • Cenovou nabídku vám zpracujeme zdarma.
  • Samozřejmostií je seriózní a férové jednání od zaměření až po případnou realizaci zakázky

Cena rizikového kácení? Vytvořte si u nás nezávaznou poptávku

Kontaktovat nás můžete na: