Rizika bez rizika

Výškové práce a arboristika.

Jak poznat strom napadený kůrovcem?

Strom sem, strom tam, všude lesy, stín a pohoda. Ale jen na oko. Kůrovec drtí českou přírodu a boj s ním se zdá zatím marný. Hodně se o této problematice mluví, ale poznáte s jistotou, který strom právě svádí boj? 

Malý velký problém

Může se zdát paradoxní, že půlcentimetrový brouk dokáže zaměstnat tolik lidí, strhnout na sebe tak velkou pozornost, ohrozit život milionů stromů, zmobilizovat tisíce ochránců přírody a změnit ráz krajiny. Jeho velikost tedy není v tělesných mírách, ale v síle, kterou dokáže udeřit. 

Boj s kůrovcem byl dlouhé roky neúspěšný a člověk prohrával na plné čáře. Tomu také odpovídá stav lesů v některých lokalitách, kde se invaze podcenila a všechny dostupné prostředky, jak katastrofě zabránit, selhaly nebo se začaly aplikovat příliš pozdě. Stromy tak zaplatily vysokou cenu a vrátit přírodu do původního stavu bude stát spoustu času, peněz a úsilí. 

Poznávací znamení

Jak poznat strom napadený kůrovcem? Vcelku snadno. Drobné pilinky nápadně připomínající suchou sedlinu z kávy jsou rozsypané v těsné blízkosti stromu. U jeho paty, kořenů nebo zůstaly na pavučinkách a větvích. Jde-li o pokročilý stav napadení kůrovcem, může vrstva hoblin dosahovat i několika centimetrů. V takovém stadiu už nemá strom šanci na přežití a jeho osud je zpečetěn

Jakmile je ale strom napadený, možnost záchrany se rychle snižuje. Po tom, změní-li barvu kůra nebo jehličí, je už skutečně pozdě. Kůrovec se šíří jako mor a je neúprosný. Člověk nemá v rukávu moc es, se kterými by se mohl vydat do boje. Nemá smysl spílat nad pár napadenými stromy. Lepší je rychle je označit, pokácet a odvézt co nejdál od zdravého lesa. Jedině tak se totiž zabrání šíření “kůrovcové epidemie”. 

Ruku k dílu 

Je ale nesmírně důležité, aby lidé věděli, jak poznat strom napadený kůrovcem. Není v silách lesníků chodit křížem krážem po svěřeném revíru a provádět kontroly. V boji s brouky musí přiložit ruku k dílu i veřejnost a při toulkách přírodou si všímat všech anomálií. Postup je jednoduchý. Stačí zavolat vlastníkovi pozemku a ten už se o vše postará, zajistí izolaci stromu a následnou asanaci. Možná byste si jako zapálený turista a milovník přírody představoval dobrodružnější akci, ale jako jednotlivec jste udělal maximum. Manipulace se stromem, s kůrou, s hoblinkami nebo dokonce se samotným kůrovcem by mohla mít fatální následky v podobě rozšíření na zbytek lesa a ztráty kontroly nad jeho výskytem. 

Síla feromonů 

Vůně a její vliv na chování všech živočichů se dlouhodobě podceňuje. Platíme za to až příliš vysokou cenu. Historie totiž jasně ukazuje, že čich je velmi důležitý smysl, který ovlivňuje mnohé procesy v přírodě. Platí to i u kůrovce. Není to tak dávno, co začali lesníci využívat feromony. 

Strom, který není v kondici, je oslabený a narušený, vysílá feromony. Ty jako první zachytí kůrovec. Na takové signály je nesmírně citlivý a reaguje téměř okamžitě. Podle intenzity vůně pozná, kolik zástupců je třeba k likvidaci celého stromu. Jedinou překážkou v jejich spanilé jízdě za kořistí jsou feromonové lapače, které je zachytí a lesníkům podají zevrubné informace o tom, jak moc početné kolonie kůrovce v okolí jsou a ohrožují les. 

Trn z paty 

Jak poznat strom napadený kůrovcem je jedna věc, svižný postup při invazi ta druhá. Ani jednu není radno podceňovat. Na našem webu najdete kompletní balíček služeb z oblasti arboristiky. Stačí zavolat a domluvit se na odtažení a likvidaci napadených stromů. Není třeba zdlouhavé vysvětlování ani zevrubné instrukce. Zkušenosti a reference mluví samy za sebe. Nezáleží na tom, jestli strom stojí a je nutné ho pokácet, nebo už si lebedí v mechu a potřebujete ho jen odtáhnout a zlikvidovat. Postaráme se o vše v Praze a okolí.