Rizika bez rizika

Výškové práce a arboristika.

Kácení dřevin mimo les: Co se smí a nesmí?

Žijeme v době, kdy téměř vše podléhá nějakým pravidlům a nařízením. Nemá smysl řešit, je-li to tak v pořádku. Kácení dřevin mimo les je naštěstí regulované, aby nedocházelo k nepromyšleným a necitlivým zásahům porostu. Bohužel ne všichni jsou dostatečně informovaní. 

Důkladná příprava 

Hned na samém začátku je třeba zdůraznit, že kácení dřevin mimo les není záležitost jednotlivce a vyžaduje rozhodnutí vyšší moci. Bez posvěcení úřadu nebo organizace, která za porost v obci, jejím okolí nebo svěřeném prostoru zodpovídá, není možné z vlastní vůle zasáhnout. O všem je třeba předem informovat a splnit celou řadu podmínek. 

Velkou měrou do situace ohledně kácení dřevin mimo les zasahuje odbor ochrany přírody. Nejde totiž jen o zbavení se stromu, který překáží, nelíbí se, vyčnívá nebo vadí zástavbě a jiným projektům, stárne, trouchniví nebo se jinak nehodí do světa, který jsme si vysnili. Někdy je cesta ke schválení kácení přímá, jindy je třeba doložit, jak bude vynahrazena ekologická újma, jak proběhne náhradní výsadba nebo jak se k odstranění stromů staví občané nebo sousedi. Je toho tolik, co se musí před samotnou akcí zařídit, že to z toho hlava zatočí. 

Bez povolení? 

Kácení dřevin mimo les se nedá obejít. Téměř vždy je nutné speciální povolení posvěcené ochránci přírody a vydané prvoinstančním úřadem, což představuje OÚ, městský úřad, oddělení pro jednotlivé čtvrti nebo výjimečně magistrát. Odstranění stromu bez vědomí patřičných orgánů může vést k pokutám nebo správnímu řízení. 

Výjimku tvoří jen ovocné dřeviny na pozemcích v zastavěných lokalitách a na ploše, která je vedena v katastru nemovitostí jako zahrada, nádvoří nebo prostor s jasně daným využitím (zeleň). Týká se to stromů, které byly člověkem záměrně vysazeny za účelem sklizně a konzumace plodů. Seznam je neměnný a nepovoluje žádné odchylky:

 • Angrešt 
 • Rybíz 
 • Broskvoň 
 • Hrušeň 
 • Jabloň 
 • Temnoplodec
 • Jeřáb obecný moravský 
 • Kdouloň 
 • Líska obecná 
 • Mandloň obecná 
 • Meruňka 
 • Morušovník 
 • Ořešák vlašský 
 • Maliník 
 • Ostružiník 
 • Slivoň 
 • Třešeň 
 • Višeň 

Výjimek je víc. Překročení nastavených limitů se ale nevyplatí pokoušet. Vše je pečlivě kontrolováno parametry jako velikost nebo rozloha porostu:

 • dřeviny s maximálním obvodem 80 centimetrů (při měření přesně 130 centimetrů od úrovně země),
 • porosty dřevin (týká se to keřů a nově i stromků) s maximální plochou 40 metrů čtverečních nebo
 • dřeviny vedené dle katastru nemovitostí jako “plantáž dřevin”.

U druhého bodu je třeba dávat pozor na to, že pokud se v rámci uvedené plochy objeví dřevina popírající bod jedna a je svým obvodem větší než limitních osmdesát centimetrů, bude tento strom posuzován samostatně a podléhá nutnosti úředního povolení. 

Bez diskuze 

Nejedná se ani tak o výjimku jako spíš o zcela přirozenou záležitost, která by v případě nutnosti povolení působila absurdně a postrádala morální základ. Pokud strom vykazuje známky nemoci a svým stavem nebo stářím ohrožuje své okolí, je pochopitelné, že k jeho odstranění dochází okamžitě. Týká se to i stromů po zásahu blesku, vichřici, při silných mrazech nebo polomech. V takových případech, kdy jde o kácení mimo les bez předchozí komunikace s příslušnými orgány kvůli nahodilé situaci, stačí dodat oznámení o odstranění stromu do patnácti dnů. 

Kácení není pro každého 

Formality jsou jedna věc, realizace ta druhá. Zatímco první zvládnete s obrněnými nervy bez pomoci, kácení dřevin mimo les přenechte specializované firmě. Na našem webu Rizikabezrizika.cz najdete služby té nejvyšší úrovně korunované mnoha lety zkušeností. Nezaměřujeme se jen na arboristiku, ale i výškové práce nebo práci se sněhem. Stačí využít možnosti nezávazné poptávky a záhy se dozvíte vše podstatné ohledně nevhodnějšího postupu, navrhované ceny i volných termínů.