Rizika bez rizika

Výškové práce a arboristika.
kácení ovocných stromů

Kácení ovocných stromů – na vlastním pozemku i mimo něj

Nejednu zahradu a nejeden pozemek zdobí stromy. Aby rostly vysoko do výšin a plodily vynikající ovoce, je zapotřebí se o ně starat. Jenže někdy ani pravidelnou a dostatečnou péčí neochráníte život dřevině, pod kterou jste se mnohokrát ukrývali před deštěm či líbali se svou partnerkou/partnerem. Ani stromy nežijí věčně a jednoho dne může dojít k jejich kácení. Nabízí se však otázka, jak ke kácení ovocných stromů přistupovat. Potřebujete povolení nebo se vše obejde i bez toho?

Zatímco jaro a podzim je obdobím spíše vysazování stromků, zima se nese ve smutnějším, pochmurnějším a zcela opačném duchu. Abyste při kácení ovocných stromů neudělali krok vedle, mějte na paměti jistá pravidla.

Pravidla pro kácení stromů se týkají všech dřevin

“Ale já nevlastním žádné stromy, které by sahaly do nebes. Jsou to spíše drobné stromečky”, říkáte si. A to vás dohání k domněnce, že na vás pravidla vztahující se na kácení stromů neplatí. Jenže opak je pravdou. Pravidla se totiž týkají naprosto všech, a to nezávisle na tom, jestli vlastníte menší stromeček nebo velkou hrušeň, která každý rok plodí ty nejsladší plody.

Na pravidla myslete, ať už kácíte na vlastním pozemku nebo mimo něj. Většinou je nutné mít povolení (bez povolení se obejdete v případě, že potřebujete pokácet strom s obvodem kmene do osmdesáti centimetrů ve výšce maximálně 130 centimetrů nad zemí). Výjimku tvoří pouze ovocné stromy. Povolení také není třeba v případě, kdy celková plocha propojených porostů dřevin nepřesáhne čtyřicet metrů čtverečních.

Jsou stromy vedeny jako plantáž?

Jiná situace nastává i v okamžiku, kdy stromy nejsou vedeny jako stromy, ale jako plantáž (u ovocných stromů zahrada nebo zastavěná plocha). Ani v takovém případě nemusíte mít po ruce povolení čili můžete kácet, jak je vám libo.

Povolení, povolení, povolení

Povolení je však zapotřebí v případě, že jste se rozhodli skácet památný strom nebo dřevinu větší uvedených parametrů. Stejně jako o “zelenou” žádejte ve chvíli, kdy se dřeviny mají pokácet na veřejně přístupných pozemcích, zahrádkářských osadách nebo na parcelách, jež nejsou oploceny.

Když je kácení zapotřebí

Ke kácení se přistupuje v několika případech, a to:

  • Když je strom poškozený natolik, že ho nelze zachránit (uhnívá nebo je vychýlen ze své osy).
  • Když ohrožuje své okolí (sem spadá i ohrožování domu nebo jeho střešní krytiny).
  • Když “přerostou” možnosti zahrady.

Také může být na vině pouze touha po nové podobě zahrady. Na těchto prostranstvích však ke kácení dochází v okamžiku, kdy přestanou stromy plodit nebo kdy plodí ovoce horší jakosti než v minulosti.

Ve které části roku stromy kácet?

Jak již bylo zmíněno, kácení stromů má svá pravidla. A jedním z nich je období, během kterého k tomuto kroku může dojít. Zpravidla se stromy kácí v období takzvaného vegetačního klidu čili během podzimu a zimy (vegetační klid startuje první listopadový den a končí posledním dnem měsíce března).

Důvod tohoto období určeného pro kácení je prostý. Neuškodíte ptákům ani jiným živočichům, kteří by se zde mohli rozmnožovat.

Nechte to na odbornících

Abyste se vyvarovali možným chybám, úrazům nebo jenom tomu, že byste porušili stanovená pravidla, nechte kácení ovocných stromů raději na odbornících. Naše firma Rizikabezrizika.cz se zaměřuje právě na kácení dřevin v Praze a okolí, ať už je rizikové či nikoliv. Vedle této činnosti je součástí jejich specializace i instalace zábran proti ptactvu, natírání fasád či klempířských prvků nebo montážní a demontážní práce.