Rizika bez rizika

Výškové práce a arboristika.

Tmel na spáry mezi panely – co za tmel vybrat a jak postupovat?

Panelové domy byly vyrobeny z větších prefabrikovaných kusů. To umožnilo jejich rychlejší výstavbu. Už při prvotní stavbě bylo nutné nanést tmel do spár mezi panely. Ten měl zabránit především zatékání do domu a současně ochránit vnitřní prostory před nadměrnou ztrátou tepla, přílišným vznikem plísní a před vlivy nepředvídatelného počasí. Bohužel tmel má svou omezenou životnost. A tak se stává, že dům potřebuje časem opravit.

Proč je nutné obnovit tmel mezi panely?

S postupem času se opotřebuje každý materiál. Tmel mezi spárami je vystaven všem povětrnostním vlivům, a tak se může stát, že ztvrdne, smrští se nebo jeho části dokonce odpadnou. Pokud tmel chybí, je v ohrožení zdraví celé stavby. Hrozí zatékání vody do interiérů, což narušuje nejen omítky, ale také hrozí koroze ocelových výztuží – a to může mít za následek narušení statiky stavby.

Tmel působí také jako izolant, který drží uvnitř teplo. Pokud chybí, dochází k rychlejšímu úniku tepla. Pravděpodobnější je také výskyt plísní. V neposlední řadě vypadá panelový dům, který opadává, velice nevzhledně.

Zakročte co nejdříve

Pokud zjistíte, že tmel je již starý, je potřeba zajistit nápravu co nejdříve. Řešením je odstranění starého. Nový tmel na spáry mezi panely je nutné aplikovat hned vzápětí, abychom dům nevystavovali povětrnostním vlivům či vlhkosti z okolí déle, než je nutné.

Narušit tmel mohou také ptáci a hmyz (jako jsou například vosy nebo sršni). Dříve se používal butylenový tmel tzv. medvědí hovno, nicméně dnes už jsou dostupné mnohem lepší varianty. Butylenová verze je zastaralou metodou, kterou bylo nutné aplikovat ještě před zateplením budovy.

Druhy tmelů

Na tmely se můžeme dívat hned ze dvou hledisek. Podle pružnosti dělíme tmel na spáry mezi panely na plastický a elastický. Plastické se při deformaci nevrací do původní polohy. Používají se v místech, co je setrvačná konstrukce. Elastické jsou mnohem pružnější, a používají se do konstrukcí, kde hrozí deformace. Podle chemického složení můžeme tmely rozdělit následovně:

  • silikonové
  • akrylátové
  • MS polymerní
  • polyuretanové
  • butylkaučukové

Podle čeho vybírat?

To, který tmel nakonec vyberete, bude záviset hned na několika faktorech. Tím prvním je umístění spáry, dále pak její šířka. Tmel samozřejmě vybíráme tak, aby vydržel co nejdéle – nicméně jeho materiál může značně ovlivnit nejen jeho životnost, ale také cenu. U opravování spár je důležitá také tloušťka vyplňovacího provazce: 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 mm.

Jak postupovat při tmelení?

Přístup při opravování tmele se liší v závislosti na tom, jaký povrch opravujeme – tj. zda spára obsahuje ještě starý tmel či nikoliv. Pokud tmel ze staré spáry již vypadal, je nutné vyčistit oblast spáry zevnitř. To znamená odstranit i zbylé části a také všechny nesoudržné částice, které by mohly zkrátit životnost nově naneseného tmele. Polymercementovou maltou je možné opravit stěny panelu. Dále se používá penetrace a po jejím zaschnutí spáry vyplníme polyetylenovým provazcem a spára se vyplní tmelem.

Pokud je spára vyplněna soudržným cementovým potěrem, je možné se vyhnout aplikaci polyetylenového provazce. Spáru stačí vyčistit, penetrovat a vyplnit tmelem.

Svěřte se do rukou profesionálů

Panelové domy jsou obvykle velmi vysoké, a tak se nevyplatí pouštět se do toho na vlastní pěst. Je dobré svěřit se do rukou profesionálů, kteří mají s touto prací zkušenosti. Naše společnost Rizikabezrizika.cz nabízí pomoc v Praze a jejím okolí při různých typech výškových prací jako jsou montáže a demontáže, údržba a čištění fasád, nátěry klempířských prvků, mytí oken, montáž reklam či ochrana proti ptactvu.