Stavební výškové práce

Do této kategorie prací můžeme zařadit v podstatě všechny práce spojené s opravou fasády počínaje oklepáním nesoudržných částí fasády, přes opravu těchto ploch až po provedení finální povrchové úpravy včetně nátěru. Dále sem můžeme zahrnout např. opravy komínových těles, ať už se jedná o spárování nebo kompletní opravu omítky. Z lana jsme schopni provádět v podstatě všechny úkony. Díry po opadané omítce zpenetrujeme, nově zahodíme a provedeme povrchovou úpravu, ať už jde o štukování, „mlejnkování“ nebo nanesení točené či drásané omítkoviny. Samozřejmě je důležité zvážit rozsah opravovaných ploch a podle toho se rozhodnout, jestli je lepší provést práci pomocí horolezecké techniky, plošiny nebo lešení.

Arboristika

Rozhodli jste se prosvětlit zahradu, zbavit se starých a nemocných stromů? Pak nezbývá, než přistoupit ke kácení vybraných dřevin. Co musíte vyřídit, abyste při této činnosti, i když na svém vlastním pozemku, vyhověli zákonům? Při kácení a prořezu vzrostlých stromů dojde často k situaci, kdy by neodborný zásah mohl způsobit škody na majetku, nemluvě o zranění při neodborné manipulaci s technikou. Postaráme se o vše za Vás. Pokud stromy v sídlech mají dlouhodobě a plnohodnotně plnit všechny funkce, které jsou na prvky zeleně kladeny, musí jim být poskytována soustavná, komplexní a odborná péče. Nejde jen o ochranu samotných stromů před negativními vnějšími vlivy, ale je nutné též zajistit v jejich okolí ochranu života či zdraví osob a předcházet škodám na majetku. Tedy zlepšit jejich provozní bezpečnost. Odpovědnost za dosažení a udržování tohoto stavu dopadá na vlastníka těchto dřevin.

Ostatní výškové práce

Potřebujete něco namontovat nebo demontovat? Nabízíme montážní práce na zemi i ve výškách. Ať už se jedná o montáže na střechách, fasádách či za pomocí plošiny nabízíme Vám naše služby. Vzhledem k proškolení na práci ve výškách a vlastnímu montážnímu vybavení můžeme pracovat i na velkých stavbách. Montujeme a demontujeme konstrukční prvky, nosné prvky, klempířské prvky, ale třeba i vánoční ozdoby a dekorace. Rovněž sem můžeme zahrnout výměny střešních krytin nebo děravých svodů či okapních žlabů. Neváhejte se na nás obrátit, cenovou nabídku zpracujeme zdarma. 

Naši klienti

Přehled společností, které využívají našich služeb...