Oprava komínů, Praha

Client SVJ
Location Praha
Scope Of Work Opravy komínů
Schedule 2023
Architect Petr Louda

Project Detail

Opravy komínů patří k poměrně zanedbávaným záležitostem při správě celého domu, neboť nejsou často tak na očích. Každopádně opadávající omítka z komínu může při pádu na chodník způsobit stejná zranění či škody jako při odpadnutí z římsy. Dalším problémem může být v extrému i narušení statiky komínu, který je pak nutné přeskládat. V našem případě šlo ale o včasnou údržbu. Nejprve jsme odstranili volné části a vše řádně zpenetrovali. Poté již došlo na samotné vyspravení vnější části komínu, vystěrkování a vyztužení perlinkou, vyštukování a nátěr silikonovou barvou. Kvůli zabránění pronikání vody byla vrchní strana komínů natřena izolační barvou na beton s ochranou proti UV záření.