Rizika bez rizika

Výškové práce a arboristika.

Konec období vegetačního klidu

Dnem 31.3. končí období vegetačního klidu a až na výjimky, přesně specifikované v zákone o ochraně přírody, je zákázáno kácení stromů. Naopak nastává vhodná doba zejména pro zdravotní řez stromů, neboť v období vegetace snadno poznáme odumřelé větve, ale je možno provádět i další druhy řezů. Je samozřejmě nutné přihlédnout k možnosti hnízdění ptactva – v případě, že nějaké hnízdo v koruně objevíte, počkejte s řezy do ukončení hnízdění(zpravidla během léta). Plánujete- li kácení stromu a nemáte vyřízeno povolení ke kácení, využijte toto období k jeho zajištění. Předejdete tím tak zbytečnému shonu v období vegetačního klidu, kdy na vyřízení povolení můžete v některých případech čekat až 90 dní.