Rizika bez rizika

Výškové práce a arboristika.

Opravy zateplených fasád poškozených ptáky

Máte zateplenou fasádu poškozenou ptáky? Přemýšlíte o její opravě? Důležité je před plánovanou opravou vzít v potaz několik proměnných, které mohou termín opravy posunout v řádu dní až měsíců. Rozhodnete-li se pro opravu během zimních měsíců, je nutné myslet na to, že během opravy nesmí teplota klesnout pod bod mrazu. Teplejší zimy posledních let, zejména pak v Praze umožňují najít i během tohoto období nějaký ten den, kdy je možné opravy provést, ale v zásadě to není nejvhodnější období, neboť je nutné pružně reagovat na předpověď počasí a není možné termín opravy stanovit s předstihem větším než dva dny. Rovněž jaro může přinést komplikace, a to v podobě hnízdících živočichů, pro které se díry v zateplených fasádách stávají ideálním útočištěm pro vyvedení mladých. Jedná se zejména o sýkory a kavky, ale můžeme se setkat i s vzácnějšími „nájemníky“ jako jsou veverky nebo sršně. V případě posledních dvou jmenovaných se jedná o živočichy chráněné a k jejich likvidaci může dojít jen ve výjimečných případech např. v případě sršní pouze při ohrožení člověka. Zjistíme-li tedy před nebo během opravy přítomnost některých hnízdících živočichů, opravu odložíme na dobu, kdy už budou hnízda volná. Ta se může lišit v závislosti na jednotlivých druzích živočichů. V případě ptáků se termíny hnízdění mohou pohybovat většinou v rozmezí března až července, veverky mohou zahnízdit i dříve, sršně naopak žijí až do podzimu, kdy postupně umírají a přezimuje jen královna, která si najde úkryt jinde. Nejlepším termínem pro opravu fasád poškozených ptáky je tedy podzim, kdy je pravděpodobnost výskytu hnízdění živočichů nejnižší a kdy zároveň ještě nehrozí noční mrazíky. Máte – li jistotu, že se v dírách žádní hnízdící živočichové nevyskytují, je možné opravy provádět v podstatě v kteroukoli roční dobu.