Rizika bez rizika

Výškové práce a arboristika.

Štěpkování či drcení větví aneb co s odpadem po kácení stromů

Z plánovaného i neplánovaného kácení stromů zůstává vždy hodně odpadu. Jde především o menší větývky, které nejsou vhodné k další úpravě nebo jako krbové dříví. Někteří je proto jednoduše dají na hromadu a pálí. Jiní se je rozhodnou „recyklovat“ a znovu použít. V tomto článku prozradíme, jak se dají tyto zbytky likvidovat pomocí štěpkování nebo drcení a co všechno k tomu budete potřebovat.

Bezpečnost na prvním místě

Jednou z důležitých věcí, které je potřeba vědět, je bezpečnost práce. Jak u štěpkování, tak u drcení větví je totiž potřeba používat ochranné pomůcky a potřebné vybavení. Ochranné rukavice fungují jako prevence tržných ran, kdy vám může štěpkovač či drtič vyrvat větev z ruky. Další důležitou pomůckou jsou i ochranné brýle, protože při celém procesu mohou odletovat třísky. Ty pak mohou v nejhorším případě zasáhnout nechráněné oči a způsobit zranění.

Než začnete štěpkovat nebo drtit nové větvě, tak je nejdříve nechte kvalitně proschnout. Míza z čerstvých větví by mohla jednoduše zašpinit nože uvnitř mechanismu a výsledný produkt by se k sobě lepil.

Co je to štěpkování větví a jak se provádí?

Likvidace větví pomocí štěpkování je jednou ze základních možností. Štěpkované větve jsou znovu použitelné na zahrady i do květináčů jako klasická mulčovací kůra. V průběhu štěpkování se z nich stanou kousky od několika centimetrů do jednoho decimetru o velice malé tloušťce.

Nevýhodou štěpkování je, že se většinou limitují průměrem větví. Nejčastější průměry se pohybují mezi 150 a 200 milimetry, takže se štěpkují především menší zbytkové větývky. Ohledně materiálu zde nejsou žádná velká omezení a štěpkovat se tak mohou jak jednotlivé větve ze stromů při prořezu, tak i zlikvidované mladé náletové dřeviny a pochopitelně i zbytky keřů a živých plotů.

O likvidaci větví metodou štěpkování se starají specializované štěpkovací stroje. Uvnitř je soustava rotačních drtiček, které větev při průchodu rozštěpí na již zmíněné části. Ideální metodou práce je pochopitelně navrstvení všech větví na jednu hromadu přímo u štěpkovacího přístroje. Štěpkování je pak mnohem rychlejší a efektivnější. Výsledný materiál se nejčastěji, jak už bylo zmíněno, používá jako mulčovací kůra. Není ale neobvyklé také jeho použití k obohacení kompostu a pochopitelně je štěpkované dřevo i jednodušší na odvoz než celé větve.

Jak na drcení větví

Drtiče větví jsou víceméně velice podobné až totožné přístroje jako štěpkovače. Uvnitř je rovněž soustava rotačních nožů, které obstarávají likvidaci dřevěného materiálu. Drtiče jsou ale v několika věcech mírně specifické. Tou první věcí je, že jsou mnohem hlučnější než štěpkovače. Druhou pak je fakt, že se kvůli odlišnému systému likvidace větví musí materiál do drtiče natlačovat. Je proto potřeba dávat o něco větší pozor, než je tomu u štěpkovače.

Materiál z drtiče je jemnější než ze štěpkovače, ale i tak je vhodný na podobné využití. Dá se tedy užívat jako mulčovací kůra, obohacení kompostu a také jednodušeji odvážet k finální likvidaci.

Obraťte se na nás

Naše společnost se zabývá výškovými pracemi a arboristikou. Naší hlavní náplní je tak likvidace stromů, a to především těch, které je potřeby likvidovat profesionální cestou. To ale neznamená, že nenabízíme právě i tyto služby.

Při naší práci běžně kvůli prořezům či likvidaci stromů vytváříme spoustu dřevěného odpadu a ten je pochopitelně nutné likvidovat. Vlastníme profesionální vybavení jak pro štěpkování, tak i pro drcení větví. Není tak žádný problém se na nás kdykoliv obrátit s potřebou likvidace a péčí o vaše stromy a dřeviny.