Rizika bez rizika

Výškové práce a arboristika.

Ochrana proti jiřičkám: Co konečně vyřeší váš problém?

Ptactvo může nadělat poměrně velké množství škod. Týká se to jak klasických přízemních domků, tak i větracích šachet či balkonů a lodžií. V neposlední řadě se s podobnými problémy mohou potýkat i zahradní stavby. Jedním z ptáků, kteří dokáží obtěžovat, je jinak nenápadná jiřička. Jak může jiřička komplikovat život a nadělat škody? A jakým způsobem se těchto komplikací nadobro zbavit?

Jiřička je krásným a nenápadným záškodníkem

Jiřička obecná, jak se jmenuje celým jménem, je jedním z nejrozšířenějších druhů ptáků v Česku. Její populace je zde odhadována na 600 000 – 1 200 000 párů. Zároveň se jiřička stala „Ptákem roku 2020“, o čemž rozhodla odborná ornitologická obec.

U lidí přesto existuje vůči jiřičkám poměrně velká nevraživost. Někteří se dokonce nebojí shazovat a likvidovat hnízda jiřiček včetně vajíček. Jiřičky jsou ale jedním z nejzajímavějších ptáků, které můžeme běžně potkat. Jedná se o stěhovavý druh, tudíž přes zimní měsíce odlétají do teplejších krajin. Při svém přeletu dokáží překonat i samotnou Saharu.

Výhodou jiřiček je jejich záliba v chytání hmyzu. Ač pochytají většinu much a komárů v okolí jejich hnízd, tak v očích místních (jak už bylo zmíněno) je jiřička spíše škůdcem. Rády si totiž jako hnízdiště vybírají prostory pod střechou, na balkonech či lodžiích. Tím pravým důvodem, proč tedy jiřičky lidem vadí, je jejich trus. Ten se za týdny a měsíce hnízdění nahromadí i kvůli tomu, že jej jiřičky vyprodukují opravdu hodně. 

Nebezpečí trusu není jenom v estetické podobě. Nikoho pochopitelně nebaví neustálé uklízení trusu pod hnízdištěm jiřiček, ale mnohem větší riziko spočívá v přenášení nemocí. Ptačí trus je zdrojem spousty mikrobů a roztočů, které mohou být potenciálně nebezpečné pro lidské zdraví. Jeho odklizení je tak nutná povinnost.

Ornitologové ve snaze ochránit jiřičky vydali v roce 2004 ochranný zákon, kvůli němuž je likvidace hnízd s vajíčky přísně zakázaná. Jak se však bránit proti jiřičkám, aby u toho zároveň člověk nemusel likvidovat hnízda?

Nejlepší způsoby ochrany proti jiřičkám

Jedním z nejjednodušších způsobů ochrany je například umístění ochranných systémů proti hnízdění. Většina z vás je už určitě viděla na krovech vlakových hal a nádraží. Zde se nejedná o ochranu proti jiřičkám, ale holubům. Princip je však naprosto stejný.

Potenciální hnízdiště se osadí pomocí kovových hrotů. Tyto tenké hroty mívají rozměry okolo deseti až patnácti centimetrů. Obava z toho, že by se pták mohl poranit je zbytečná. Jiřička si umí uvědomit, že zde není bezpečné přistávat a tudíž ani hnízdit.

Je třeba rovněž zmínit, že jakékoliv standardní plašiče ptactva jsou na jiřičky naprosto neúčinné.

Pokud pak vlastníte dům s odkrytými krovy, které by byly ideální pro tvorbu zastřešeného hnízda, tak je nejlepší tato místa zastavět. A pokud vám jiřičky nevadí, ale obtěžuje vás jejich trus, můžete pod hnízdo vložit podložku, která by trus zachytila. Další možností je stavba umělého hnízdiště, což je častou iniciativou chatařů.