Rizika bez rizika

Výškové práce a arboristika.
objemová hmotnost dřeva

Jaká je objemová hmotnost dřeva?

Není dřevo jako dřevo. Každý strom je trochu jiný, stejně jako každá rostlina. A proto existují dřeviny, které mají naprosto odlišné vlastnosti a používají se proto k různým účelům. Odborníci poznají dřevo podle několika odlišností, jako je zvuk, který dřevo vydává, když se na něj poklepe, ale také podle zabarvení dřeva, jeho struktury nebo kůry. A i jeden druh stromu může mít o něco jiné vlastnosti, podle toho, jestli roste uprostřed lesa nebo na jeho okraji. Tím se totiž může lišit objemová hmotnost dřeva.

Složení dřeva

Každý druh dřeva má své specifické vlastnosti. Dřevo považujeme za obnovitelné zdroje energie, které je snadno dostupným materiálem. Dřevo jako přírodní materiál se skládá z několika základních složek.

V největším zastoupení (40 až 50 %) je to celulóza, následuje lignin (20 až 30 %) a hemicelulóza (20 až 30 %). Zbylou část tvoří doprovodné složky, jako jsou terpeny, tuky, vosky, pektiny, steroly, pryskyřice. U listnatých dřevin se navíc mohou objevovat také třísloviny. Také voda se v různé míře ve dřevě vyskytuje.

Dělení dřeva

Pokud bychom po laikovi chtěli, aby nám řekl, jaké druhy stromů existují, pak by řekl, že stromy jsou listnaté a jehličnaté. A také dřevo se dělí na dřevo jehličnanů a listnáčů. U listnatých stromů dále rozlišujeme dřevo s kruhovitě pórovitou stavbou (jako je například kaštanovník, dub, jilm či akát), dřevo s polokruhovitě pórovitou stavbou (do této skupiny patří ořešák, třešeň nebo švestka) a dřevo s roztroušeně pórovitou stavbou (buk, platan, olše, javor, bříza, vrba a další).

Specifické vlastnosti dřeva

Velice důležitou vlastností je zmiňovaná objemová hmotnost dřeva. Z tohoto hlediska můžeme dřevo rozdělit na lehké a na těžké. Mezi těžká patří ta, která mají vysokou hustotu, mezi lehká patří naopak ta, která mají nízkou hustotu.

Kromě hustoty dřeva ale celkovou objemovou hmotnost dřeva ovlivňuje několik dalších faktorů: vlhkost dřeva, podmínky, kde strom roste (na okraji lesa, kde je vystaven větrným poryvům, nebo uvnitř lesa, kde je chráněn ostatními stromy), místo, kde strom roste (lokalita, ve které se nachází).

Čerstvé a suché dřevo

Jiné vlastnosti (a jiná bude také objemová hmotnost dřeva) má také tentýž strom, a to podle toho, zda je v čerstvém (syrovém) nebo suchém stavu. O čerstvém dřevě hovoříme tehdy, když ještě nebylo sušeno; jedná se tedy o strom, který byl čerstvě poražen (za předpokladu, že strom nebyl uschlý již před poražením). Čerstvé dřevo má vlhkost 40 až ?? 170??, kdežto suché dřevo kolem 12 až 15 %. Suché dřevo je takové, které vyschlo přirozeně na vzduchu, bez umělého dosušování.

Tvrdost dřeva

Pro využití dřeva je ale důležitá také jeho tvrdost. Měkké dřevo (méně než 40 MPa) je takové, se kterým se lépe pracuje, ale snadno podléhá hnilobě. Existuje také středně tvrdé dřevo (více než 40, ale méně než 80 MPa). Tvrdé dřevo (nad 80 MPa) je odolnější.

Výškové práce

Aby si dřevo zachovalo co nejdéle své prospěšné vlastnosti, je zapotřebí o ně správně pečovat. Pokud jde o terasy, zábradlí nebo dřevo, které je uvnitř vašeho domu a snadno přístupné, zvládnete péči o něj sami. Někdy se ale dřevo používá také ve výškách, jako třeba podbití domu nebo jeho celkové obložení.

Klasické nátěry těchto prvků mohou být velmi nebezpečné. Proto je rozumné si pro tyto účely objednat speciální společnost. Pokud pocházíte z Prahy a okolí, můžete se obrátit na Rizikabezrizika.cz. Naše společnost se zabývá různými výškovými pracemi, jako jsou nátěry klempířských prvků, kácení stromů v Praze a okolí, údržba a čištění fasád nebo třeba mytí oken u prosklených budov. Díky nim zajistíte nádherný vzhled svého obydlí, a to vše naprosto bez rizika.