Rizika bez rizika

Výškové práce a arboristika.
části stromu

Části stromu: Popis, jejich význam a jak o ně pečovat

Stromy – dřeviny, které rostou všude kolem nás. A i když se o nich učíme na základní škole, v dospělosti si potom jen stěží vzpomínáme na jednotlivé části stromu. A už vůbec nedokážeme popsat, k čemu vlastně slouží nebo jak o ně správně pečovat. Jenže stejně jako orgány v lidském těle, i části stromu mají své funkce, které se velkou měrou podílí na našich životech. Na to, že stromy vyrábí kyslík, si jistě ještě vzpomínáte.

Stromy jsou na zemi už více jak 370 milionů let

Člověk se domnívá, že nelze najít nic, co by si pamatovalo války, dinosaury nebo zrození různých ras a objevování kontinentů. Jenže ve skutečnosti něco takového existuje – jsou to stromy. Z dostupných pramenů vyplývá, že tu jsou s námi už dlouhých 370 milionů let. A i když kolem nich často projdeme bez povšimnutí, mají velký podíl na fungování celého ekosystému.

Než si zmíníme jednotlivé části stromů, stojí za zmínku význam stromů jako celku. Jejich nejvýznamnější schopností je především filtrovat vzduch, zvlhčovat ovzduší, ale také vyrovnávat teplotní extrémy, vytvářet kyslík a tlumit hluk. Navíc zmírňují proudění vzduchu a mají psychohygienickou a rekreační funkci.

Strom se skládá z několika částí

Je tedy nevyvratitelné konstatovat, že strom má v našich životech veledůležitou roli. Z jakých částí se však skládá? Tvoří ho konkrétně šest částí, kterými jsou:

  • Větve
  • Listy
  • Kmen
  • Koruna
  • Plody
  • Květy

Větve tvoří korunu

Větve jsou znakem takzvaných cévnatých rostlin a společně vytváří korunu. Samotná koruna pak slouží k získávání co největší plochy pro příjem slunečního záření, jež se dále využívá na fotosyntézu. Společně také poskytují úkryt mnoha lesním živočichům, kteří si zde tvoří i svá obydlí.

Aby se koruna udržovala v opravdu skvělém stavu a strom díky pravidelné údržbě plodil jedno ovoce za druhým, je důležité nezapomínat na pravidelnou údržbu. S pomocí správné velikosti nůžek jednotlivé větve pravidelně prostřiháváme. Stříháme zejména ty starší, uschlé, které by jen braly energii stromu, kterou by následně mohl vynaložit pro větve mladé a nové.

Kmen jako základ celého stromu

Pokud však doputujeme níže, narazíme na kmen – naprostý základ celého stromu. Z kmene se oddělují větve, které se pak nahoře zakončují pupeny. Kmeny stromů, i když jsou pomyslným držákem celé dřeviny, však mohou být napadeny nejrůznějšími škůdci, případně mohou jednoho dne vypovědět svou službu nebo se jim nepodaří odolat venkovním vlivům. Ve chvíli jejich zkřehnutí je zapotřebí zakročit a strom pokácet.

Dřevina, která se bohužel nepyšní pevným a zdravým kmenem, se stává pro své okolí nebezpečnou. V takové chvíli se povolejte odborníky – např. naší společnost Rizikabezrizika.cz. Věnujeme se rizikovému kácení stromů, ale také montážním a demontážním pracím, arboristice nebo instalaci reklamních bannerů a podobným pracím.

Listy mají funkcí hned několik

To, co však ke konci podzimu sbíráme na své zahradě, nejsou většinou větve ani kmeny dřeviny, ale listy. Z pohledu funkčnosti mají rovnou několik nezastupitelných rolí. Předně vyměňují plyny s okolním prostředím, jsou nedílnou součástí fotosyntézy a podílí se také na odpařování vody. Pokud venku zrovna koluje sucho, začnou automaticky opadávat, aby zabránily ztrátám vody.

Jak pečovat o stromy obecně?

I když jednotlivé části stromu mají své funkce, nejlépe fungují společně a jsou ku prospěchu nám, lidem. Proto je důležité nejen pravidelně sázet nové a nové dřeviny, ale o ty původní se řádně starat. Jak ale pečovat o stromy obecně?

Pokud je vaše zahrada plná stromů, ať už ovocných či jiných, dbejte na několik základních pravidel:

  • I stromy jednou za čas zalévejte. Stačí jen slabší proud vody (rozhodně strom nezalévejte pod tlakem, což by mohlo zapříčinit vymývání drobných složek půdy).
  • Zejména v prvních letech stromu poskytněte ochranu před vyvrácením, před zvěří nebo slunečním zářením.
  • Při mulčování stromů se snažte mulč nikdy nepřikládat až ke kmeni. Ideální je, když se mulč přikládá zhruba pět centimetrů od něj (nedojde tím k proniknutí houbových onemocnění až ke kmeni).