Rizika bez rizika

Výškové práce a arboristika.

Škůdci stromů v ČR: Jak se s nimi vyrovnat?

I v našich podmínkách se můžeme setkat s poměrně vysokým procentem škůdců, kteří mají v moci poškodit nejen pár stromů, ale dokonce zavinit absolutní kalamitu a mnohamilionové škody na ohromném prostranství listnatých i jehličnatých porostů. Česká republika navíc jako země umístěna geograficky v mírném pásu nedisponuje ani jedním extrémně silným ročním obdobím, které by mělo za následek přírodní úbytek těchto škůdců.

Určitě jste v posledních letech zaznamenali nejen u nás, ale také například na Slovensku, celé desítky případů, kdy se kvůli známým škůdcům musela buď aktivně či preventivně kácet a likvidovat ohromná prostranství lesů. Především u jehličnanů se ale týká o velký problém, protože doba růstu jehličnanu od sazenice do dospělého stromu je velice dlouhá a jedna taková kalamita je okamžitou jistotou, že po příští desítky let musí jehličnatý les dočasně ustoupit z nějakého území. Dnes se podíváme na základní přehled škůdců v našich končinách a jak se jim efektivně bránit.

Postrachem středního pásma je kůrovec a bekyně

Oba dva škůdci jsou velice nepříjemní, a jakmile se pustí do práce, tak jsou jejich následky opravdu dalekosáhlé. Žijí jen v určitých nadmořských výškách, které odpovídají právě naší republice po naprosté většině plochy. Nenapadají tak zpravidla jen nejvyšší horské lokality některých vyšších pohoří a popřípadě se neusazují ani v nejnižších polabských oblastech. I zde ale už byly hlášeny případy napadení kůrovcem.

Kůrovec neboli lýkožrout je škůdcem, který napadá jehličnaté lesy a místa jeho řádění poznáte jednoduše podle cestiček, které po sobě zanechává hned po odloupnutí kůry. Občas se ale může jednat o některé druhy mravenců, kteří si mraveniště budují ve dřevě a je proto ideální kontrolovat vícero stromů. Jakmile se ale v lokalitě začnou množit právě takto napadané stromy nebo budete potkávat u kmenů a otevřených částí stromů vypadané jemné piliny, tak je jasné že zde řádí kůrovec. Drobnou ironií je fakt, že je kůrovec původně spíše lékař než škůdce. Ale zkrátka neví, kdy skončit.

Bekyně mniška je druh nočního motýla, co napadá výhradně jehličnaté stromy a dokáže na malém prostranství napáchat ohromné škody. I samotná prevence a likvidace je o rozsáhlých a fatálních volbách. Svým zařazením spadá mezi můry, což jsou škodlivé druhy motýlů. To, co ale napadá stromy není přímo vývojové stádium motýla, ale larvy, které bekyně kladou pod kůru stromů. Cílení bekyně je trochu odlišné oproti kůrovci. Většinou si vybírá níže položené lesy a tak je častým problémem ve středočeských porostech.

Jak se škůdcům efektivně bránit?

Proti škůdcům existuje poměrně malé množství obranných prvků a většinou to bohužel znamená následovat jejich šlépěje a také likvidovat dřeviny. Jakmile je napadení rozsáhlé, tak jedinou možností, jak se ubránit je rozsáhlé kácení a okamžitá likvidace lesů. Jako prevence ale mohou působit výsadby smíšených lesů, kde je osada jehličnanů provázána osadami listnatých stromů, přes které se tito škůdci nedostanou. Speciálně v případě kůrovce je pak ještě možnost využít takzvaných feromonových pastí, které dokáží velké populace kůrovců svést do jednoho konkrétního kmene a ten pak zlikvidovat i s valným množstvím škůdce jednou provždy. Další informace naleznete v článku, jak se zbavit lýkožrouta smrkového.

V nouzi povolejte profesionály

I z našich vlastních zkušeností víme, že se škůdci dají zlikvidovat než-li vše přesáhne do bodu kalamity. Investice do našich služeb tak není nikdy špatnou volbou, protože pokud se škůdce opravdu rozšíří, tak stejně musí dojít na plně profesionální práci.

Nebojte se proto už i při obyčejném podezření obrátit na nás a naše experty na dřeviny z Rizikabezrizika.cz, protože v případě napadení škůdci je rychlá reakce a likvidace tou jedinou účinnou zbraní, co ve finále máte. Rychlost je zde opravdu to nejdůležitější.