Day

28 února, 2021

Škůdci stromů v ČR: Jak se s nimi vyrovnat?

I v našich podmínkách se můžete setkat s poměrně vysokým procentem škůdců, kteří mají bohužel v moci nejen poškodit pár stromů, ale dokonce i zavinit absolutní kalamitu a mnohamilionové škody na ohromném prostranství listnatých i jehličnatých porostů. Česká republika navíc jako země umístěna geograficky v mírném pásu nedisponuje ani jedním extrémně silným ročním obdobím, které by mělo za následek přírodní úbytek těchto škůdců.