Rizika bez rizika

Výškové práce a arboristika.
vzrostlý strom na hranici pozemku

Vzrostlé stromy na hranici pozemku: Jak to řešit se sousedy?

Vzrostlé stromy na hranici pozemku mohou způsobovat nemálo problémů. Takový strom může být předmětem sporu, protože například způsobuje deformaci dlaždic nebo plotu některého ze sousedů. Nebo například stíní před oknem. V takovém případě je strom opravdu nežádoucí a není divu, že se ho „poškozený“ soused chce zbavit. Jak by to ale měl řešit s druhou stranou? Rozhodně nemůže jít samovolně na pozemek souseda a strom uříznout na vlastní pěst.

Ideálním řešením je dohoda

Ve většině případů se sousedé dohodnou. Například strom nechají růst, přičemž škody, které způsobí na majetku druhého ze sousedů (který strom chtěl původně pokácet), hradí ten, kdo si strom chtěl ponechat. Nebo se mohou dohodnout na rozdělení případné úrody ze stromu. Nebo na odklízení listí, které na podzim ze stromu padají. Případně se mohou dohodnout na pokácení stromu – náklady na tuto činnost si pak vyřeší ke své spokojenosti. Ne vždy je ale dohoda možná.

Spory mezi sousedy

Někdy je to bohužel i tak, že soused, který strom vysadil, se ho nechce zbavit. A nemá snahu napravovat ani škody, které svými kořeny může způsobit na zahradě druhého. Takto se ze stromu stane nenáviděná věc, které se ale „poškozený“ soused nemůže zbavit, protože mu nepatří. Nemůže dokonce ani ořezávat větve stromu.

Občanský zákoník hovoří takto – pokud má vlastník pozemku rozumný důvod, může považovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků. Pokud již strom byl vysazen, může žádat o jeho odstranění.

Co je těsná blízkost pozemku?

Pokud se jedná o strom, který může dorůst výšky přesahující 3 metry, považuje se jako přípustná vzdálenost pro výsev stromů 3 m od společné hranice pozemků. Výjimkou může být to, že existuje jiný právní předpis nebo místní zvyklost, z které by plynulo něco jiného. Výjimkou je situace, kdy by se jednalo o les či sad na sousedním pozemku. Dalším problémem pro případné kácení je fakt, že je strom chráněný podle jiného právního předpisu.

Řešení právní cestou

Vzrostlé stromy na hranici pozemku bohužel mohou být natolik vážným problémem, že se na něm sousedé nemohou shodnout. V takovém případě je zapotřebí třetí strany, která by jim mohla pomoci spor vyřešit bez nutnosti soudu. Obvykle je dobré se nejprve obrátit na obecní úřad. Pokud ani součinnost tohoto orgánu ke smíru nepomůže, nezbývá nic jiného než svého práva docílit soudní cestou. A to může být dost zdlouhavé.

Soudní řešení

Pokud soused, jemuž vzrostlé stromy na hranici pozemku způsobují škodu nebo ho omezují v jeho právech (například také stínění stromu se považuje za rozumný důvod, proč strom pokácet), nedosáhne dohody, obrací se na místně a věcně příslušný soud.

Nutno podotknout, že každý případ stromu se projednává individuálně. Soud totiž na základě konkrétních skutečností musí rozhodnout, zda se opravdu jedná o nepřiměřené obtěžování. To může být například situace, kdy si soused vysadí strom před oknem jiného souseda, který z toho důvodu musí svítit i ve dne, aby měl v místnosti světlo. Záleží vždy ale na konkrétních souvislostech, ke kterým soud musí při rozhodování přihlédnout.

Na koho se obrátit?

Pokud bydlíte v Praze a jejím okolí, můžete celou problematiku stromů na hranici pozemku svěřit do péče naší společnosti Rizikabezrizika.cz. Známe potřebné předpisy, které potřebujete uplatnit při kácení stromů. S naší pomocí se nemusíte bát poničení svého majetku v důsledku padajících větší či stromu. Specializujeme se na problematiku týkající se nejen arboristiky, ale také dalších výškových prací – například čištění a údržby fasád. Neriskujte své zdraví a svěřte se do rukou odborníka.