Rizikové kácení a prořez stromů: Praha – Radotín

Client MČ Praha Radotín
Location Praha
Scope Of Work Rizikové kácení
Schedule 2020
Architect Petr Louda

Project Detail

Jednu z největších zakázek jsme vysoutěžili ve výběrovém řízení městské části Praha 16. Jednalo se o rizikové kácení a prořez  20 kusů topolů stojících podél místní cyklostezky. Důvodem byla tragická událost, kdy zhruba před rokem došlo k pádu velké větve na uživatele cyklostezky, při které dotyčný zahynul. Již při obhlídce jsme zjistili, že u stromů proběhl zhruba před třemi až pěti lety redukční řez. Ten měl bohužel za následek postupné usychání stromů od velkých ran, vzniklých během redukce. Několikametrové kusy kmene v horních partiích stromů byly často trouchnivějící a napadeny houbami. Riziko selhání a případného pádu zde bylo veliké.

Jak probíhalo kácení?

Během pořezu a kácení jsme postupovali podle znaleckého posudku, který určoval, které stromy se pokácí a které budou ošetřeny bezpečnostním řezem. Vzhledem k omezenému prostoru, kdy z jedné strany těsně přiléhá cyklostezka s asfaltovým povrchem a z druhé strany teče řeka Berounka, jsme museli postupovat postupně. Aby se nám podařilo kácené stromy položit do úzkého pásu mezi řeku a cyklostezku, museli jsme je nejprve odvětvit, snížit a dostat těžiště do patřičného prostoru tak, aby bylo možno stromy bez použití těžké techniky položit na určené místo. Aby nedošlo k poškození asfaltového povrchu, byly části kmenů spouštěny.

Větve byly cíleně shazovány a rovnou odtahovány na určenou plochu. Zde byly připraveny k dalšímu zpracování – štěpkování. Po prořezání stromů a odvětvení kácených stromů se všechny větve uklidily, aby nepřekážely při odvozu kmenů. Až poté jsme torza stromů pokáceli a připravili je na 2 a 4 metrové kusy. Některé stromy měly na pařezu průměr i přes 130cm! Poté už přišla na řadu těžká technika.

Jak probíhala likvidace biomasy?

Součástí zakázky byla i likvidace věškeré biomasy vzniklé kácením. Dohromady se jednalo o zhruba 250m3 biomasy. Kmeny se nakládaly pomocí vyvážečky dřeva, větve se štěpkovaly do připravených kontejnerů. Jejich rozemletím vzniklo úctyhodných 40m3 štěpky. Ta byla odvezena ke kompostaci do nedaleké kompostárny. Úklid místa byl již jen třešničkou na dortu.